E.R.S.

   ÚVOD   

   AKTUALITY   

   SLUŽBY   

   FOTOGALERIE   

   KONTAKTY   

   VOLNÁ MÍSTA/ STUDIUM   

KATEGORIE / CATEGORY ÚVOD

ZPĚT / BACK ZPĚT

TISK / PRINT   ODESLAT / SEND
ZHLÉDNUTÍ / VIEW Článek zobrazen: 3828x

Základní informace o E.R.S.

E.R.S. je od roku 2009 formou záchranné jednotky, která disponuje prostředky více cílových odvětví. Veškerá činnost je založena na odbornosti zaměstnanců k dané profesi, proto je vždy minimálním vzděláním obor diplomovaný zdravotnický záchranář.

Obor zdravotnický záchranář opravňuje jeho absolventa vykonávat odbornou činnost dle zákona 55/2011 Sb § 17 a nadále se profesně vyvíjet. Záchranáři E.R.S. jsou vybíráni zejména s ohledem na služební praxi a dovednosti jak v teoretické, tak praktické rovině. Jednotka plní pracovní řád dle platné metodiky, a tak jsou záchranáři schopni pracovat jak individuálně, tak v týmu s moderními pomůckami a technikou. Každý ze záchranářů má za povinnost absolvovat edukační proces a pravidelné simulace akutních stavů.

Další sférou působnosti je záchrana z výšek, hloubek a nedostupných prostor lanovou technikou, tedy akreditace Zdravotnický záchranář – Lezec. V tomto oboru nacházíme v základu diplomované zdravotnické záchranáře, kteří absolvují specializaci pro činnost v lanovém závěsu dle platné metodiky HZS. Lezecká jednotka tedy disponuje kompletním zásahovým vybavením pro výkon této záchranné činnosti. Tento obor lanové záchrany je svého času jedním z mála ve světě, který spojuje profesionální zdravotnickou odbornost a technickou záchranu.

E.R.S. se zabývá také uplatněním studujících záchranářů. Zde mají studenti, připravující se na výkon zdravotnické profese, možnost osvojování svých znalostí dle edukačního plánu zejména prakticky a pod dohledem lektorů. Při studiu a také po jeho absolvování nacházejí záchranáři uplatnění jak v oboru zdravotnický záchranář, tak po případě v oboru Zdravotnický záchranář – lezec.

V neposlední řadě je cílem jednotky edukační činnost první pomoci a co možná největší rozšíření základních algoritmů jejího poskytování do povědomí široké veřejnosti. Lektoři své nabyté znalosti z terénu předávají posluchačům rozmanitých cílových skupin. Výuku provádí tedy právě ti zdravotničtí záchranáři, kteří hovoří s volajícími na krizové linky, a ti, kteří jsou na místě události vždy první, hned po laickém zachránci.

Více informací zde

 E.R.S. je forma záchranné jednotky, která disponuje prostředky více cílových odvětví. Veškerá činnost je založena na odbornosti zaměstnanců k dané profesi, proto je vždy minimálním vzděláním obor diplomovaný zdravotnický záchranář.

Obor DZZ opravňuje jeho absolventa vykonávat odbornou činnost dle zk. – o činnost zdravotnického záchranáře… a nadále se profesně vyvíjet. Záchranáři E.R.S. jsou vybíráni zejména s ohledem na služební praxi a dovednosti jak v teoretické, tak praktické rovině. Jednotka plní pracovní řád dle platné metodiky, a tak jsou záchranáři schopni pracovat jak individuálně, tak v týmu s moderními pomůckami a technikou. Každý ze záchranářů má za povinnost absolvovat edukační proces a pravidelné simulace akutních stavů.

E.R.S. se zabývá také uplatněním studujících záchranářů. Zde mají studenti, připravující se na výkon zdravotnické profese, možnost osvojování svých znalostí dle edukačního plánu zejména prakticky a pod dohledem lektorů. Jak při studiu, tak po jeho absolvování nacházejí záchranáři uplatnění jak v oboru zdravotnický záchranář, tak po případě v oboru Zdravotnický záchranář – lezec.

Další sférou působnosti je záchrana z výšek, hloubek a nedostupných prostor lanovou technikou, tedy akreditace Zdravotnický záchranář – Lezec. V tomto oboru nacházíme v základu diplomované zdravotnické záchranáře, kteří absolvují HZS specializaci pro činnost v lanovém závěsu. Lezecká jednotka tedy disponuje kompletním zásahovým vybavením pro výkon této záchranné činnosti.

V neposlední řadě je cílem jednotky edukační činnost první pomoci a co možná největší rozšíření základních algoritmů jejího poskytování do povědomí široké veřejnosti. Lektoři své nabyté znalosti předávají posluchačům rozmanitých cílových skupin. Výuku provádí tedy právě ti zdravotničtí záchranáři, kteří hovoří s volajícími na krizové linky, a ti, kteří jsou na místě události vždy první, hned po laickém zachránci.

Více informací pod záložkou Služby.


ZPĚT / BACK ZPĚT
Aktuality nejen z terénu

Profesionální lanová záchrana vyžaduje stálý trénink a získávání zkuše ...

Naše služby

Semináře první pomoci, modelové situace, lanové techniky, bezpečnost n ...

Kontakty

Vedení organizace, informace pro zájemce o poskytované služby, Hot lin ...


© 2010 http://www.ers-cr.cz   Jakékoliv kopírování a šíření obsahu bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno